Jak SEIS souvisí s eGOVERNMENT

Zlepšení inteligentních služeb e-Governmentu pro  životní prostředí

Podle výzkumu Organizace spojených národů zaměřeného na e-Government z roku 2008 - UN e-Government Survey 2008, je  Evropa v oblasti e?governmentu, tedy možnosti komunikace s institucemi státní a veřejné správy v elektronické podobě, nejlepší na světě. Nicméně rozvoj a osvojení programů k ´prolinkování´v rámci  Evropy v environmetálním sektoru stále zaostává za sektorem ekonomickým a sociálním. Relativně pomalá modernizace environmentálních veřejných úřadů a vývoj služeb e-governmentu ( národního a (pan)evropského) na environmentálním poli tak podkopává jednak možnost veřejných činitelů  vydávat v krizových situacích rychlá a kompetentní rozhodnutí, tak i možnost  vytvářet a impementovat dlouhodobé a trvale udržitelné politiky i schopnost interakce s širokou veřejností.

Očekává se, že SEIS umožní a zlepší vývoj inteligentních e ? služeb ( e- government,e-environment,e-reporting) především pomocí budované infrastraktury sdílených dat.