Jak SEIS souvisí s eREPORTING

SEIS, jako decentralizovaný systém nabídne členských státům a EU institucím moderní a výkonný nástroj pro naplňování jejich reportovacích povinností souvisejících s evropskými environmentálními politikami. Proces reportování o životním prostředí bude jednodušší, flexibilnější a efektivnější.

 

SEIS racionalizuje informační požadavky, které jsou obsahem tématické environmentální legislativy. Kromě zjednodušení reportovacích povinnosti členských států vůčí EU, zjednoduší SEIS rovněž proces reportingu podle platných mezinárodních konvencí, z nichž jich mnohé jsou rovněž navázané na legislativu Evropské unie.