SENSE II

V rámci projektu SENSE členské země EEA testovali možnosti poskytování dat z národní na evropskou úroveň systémem sdílení za využití technologie sémantického webu.

Na úspěšnou realizaci projektu SENSE navazují členské státy v současností obdobným projektem, nazvaným SENSE II. Projekt je založen na stejném principu, předmětem sdílení budou tentokrát data, které členské země poskytují EEA pro vytváření sady klíčových indikátorů (EEA Core Set of Indicators.) Účast v projektu potvrdilo 18 států. Koordinátorem projektu je EEA.

SENSE II byl oficiálně odstartován v březnu 2012 a jeho řešení je plánováno na jeden rok (přredpokládaný termín ukončení projektu je únor 2013).