EC - SEIS Task Force

SEIS Task Force - pracovní skupina při Evropské komisi vznikla za účelem asistovat Komisi v přípravě návrhů politik k implementaci SEIS.  První oficiální zasedání SEIS Task Force se konalo dne 29.září 2008 v Bruselu. Záznam ze setkání ke stáhnutí zde.

Dne 24.března 2009 se SEIS Task Force sešla v Praze. na programu byla diskuse o EU pilotní verzi eReportingu, řešení sestávající z online e- reportovacího portálu a výměnných reportovacích sítí národních uzlů. Agenda a prezentace z mítinku jsou ke stažení zde.

V roce 2009 se prostřednictvím SEIS Task Force rozvinula spolupráce mezi JRC a členskými zeměmi v rámci projektu SEIS BASIS. Více informací o tomto projektu naleznete na stránce věnované tomuto projektu.

V průběhu roku 2010 se SEIS Task Force stala hlavní komunikačním kanálem mezi evropskými institucemi a členskými zeměni v otázkách, souvisejích s implementací SEIS. Členové této pracovní skupiny jsou společně, či jednotlivě zváni na nejrůznější pracovní setkání, semináře a workshopy.

Nejnovější aktivitou v tomto směru je účast členů SEIS Task Force na přípravném workshopu k ustanovení GMES User Fóra dne 9. března 2011. Závěry z tohoto workshopu jsou k dispozici v sekci Dokumenty - pracovní dokumenty - EU - ostatní