NESIS

Síť NESIS (Network to Enhance an European Environmental Shared and Interoperable Information System (2008 - 2010)je budována pod záštitou Evropské komise (Generálního ředitelství informačních technologií a médií) a EEA na základě spolupráce členských států jako technologická součást realizace konceptu SEIS.

Oficiální web stránky Nesis jsou k vidění zde.

Cílem projektu je skrze spolupráci v rámci sítě NESIS zlepšit sdílení dat o životním prostředí v Evropě a to stanovením technických standardů sdílení dat a informací o životním prostředí na národní, evropské úrovni i na úrovni nadnárodních organizací.

Důležitým krokem v dosažení tohoto cíle je zmapovat současný stav budování SEIS v Evropě a to formou zpracování  národních zpráv tzv. State-of-play reports popisujících současný stav budování informačních systémů a služeb pro oblast monitoringu a reportingu životního prostředí. Cenia vypracovala Stay - of - play report za Českou republiku, jenž je k vidění zde.

Projekt NESIS odstartoval s 16 partnery reprezentujícími 14 států EU a přidružené státy.
Koordinátorem projektu je GISIG (Geographical Information Systems International Group).

NESIS je otevřená síť s cílem sdružit rozličné zainteresované subjekty v oblasti správy dat životního prostředí na evropské úrovni.

Dne 9. června od 10.30 - 12.30 se v rámci konference Enviroforum konané v prostorách Technickej univerzity ve Zvolene uskutečnil NESIS CZ-SK National workshop. Smyslem workshopu byla výměna zkušeností s implementací zásad SEIS jak v České republice, tak na Slovensku. CENIA zde odprezentovala své zkušenosti s praktickým použitím zásad SEIS při přípravě SOERu 2010 - tzv. projekt SENSE. Ze strany slovenské pak mimojiné zazněla prezentace o sémantických technologiích v praxi - projekt Access-eGov, či co má společné SEIS a INSPIRE.

Zprávu zahrnující závěry z tohoto workshopu je možno v angličtině vidět zde.  

Projektový tým NESIS v minulých týdnech úspěšně obhájil závěrečné výstupy projektu a projekt byl úspěšně ukončen. Veřejné výstupy projektu lze dohledat na oficiálních stránkách projektu na adrese http://www.nesis.eu.

Projekt končí, ale meznárodní síť odborníků a organizací zainteresovaných na vývoji a budováni SEIS v Evropě se nerozpadá. Účastníci projektu předpokádají, že jejich spolupráce v oblasti implementace zásad SEIS v Evropě bude nadále pokračovat. Poprvé se v "postprojektovém" období sejdou na workshopu, v rámci letošní konference INSPIRE 2011 na konci června ve skotském Edinburgu.

Z veřejných výstupů projektu NESIS doporučujeme zájemcům především:

SEIS Good Practice Catalog - on line katalog příkladů dobré praxe při zavádění zásad SEIS v členských zemích EU

Seznam zakládajících členů NESIS Network:

GISIG - Geographical Information Systems International Group
(ITALY)
www.gisig.it
logo GISIG
CENIA ? Czech Environmental Information Agency
(CZECH REPUBLIC)
www.cenia.cz
logo CENIA
Norwegian Pollution Control Authority
(NORWAY)
www.sft.no
logo SFT
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ITALY)
www.apat.it
logo ISPRA
Austrian Environment Agency
(AUSTRIA)
www.umweltbundesamt.at
logo Umwelt
ICCOPS - Landscape, Natural and Cultural Heritage Observatory
(ITALY)
www.iccops.it
logo ICCOPS
TietoEnator Eesti AS
(ESTONIA)
www.tietoenator.com
logo Tiento
Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment
(REPUBLIC OF CYPRUS)
www.moa.gov.cy
logo
Katholieke Universiteit Leuven
(BELGIUM)
www.sadl.kuleuven.be
logo SADL
Slovak Environmental Agency
(SLOVAK REPUBLIC)
www.sazp.sk
logo SAZP
Hungarian Ministry of Environment and Water
(HUNGARY)
www.kvvm.hu
logo KVVM
Environmental Agency of Iceland
(ICELAND)
www.ust.is
logo UST
Malta Environment & Planning Authority
(MALTA)
www.mepa.org.mt
logo MEPA
Institut Français de l?Environnement
(FRANCE)
www.ifen.fr
logo IFEN
Swedish Environmental Protection Agency
(SWEDEN)
www.naturvardsverket.se
logo SEPA
Environmental Protection Agency
(REPUBLIC OF LITHUANIA)
http://aaa.am.lt
logo