SEIS - BASIS projekt

Cílem projektu je monitorovat počáteční stav funkční  kapacity sběru dat členských států sloužících k implementaci environmentální evropské legislativy (včetně reportingových povinností) a provést  srovnávací analýzu monitorovacích programů ve členských zemích i hodnocení schopnosti použitelnosti.

Projekt má sloužit ke sdílení znalostí, k lepšímu využití existujících informací a nástrojů managementu pro programové manažery a financovatele ve členských zemích.

Více informací o projektu a jeho využití v ppt prezentaci JRC zde

Cenia zpracovala v rámci tohoto projektu:

  • popis systémů IRZ(integrovaný registr znečišťování) a ISOH (Informační systém odpadového hospodářství)
  • ve spolupráci s ČHMÚ popis monitorovacího systému Informačního systému kvality ovzduší (ISKO)
  • ve spolupráci s AOPK popis monitorivacího systému ISOP

Výsledky projektu SEIS - BASIS budou - podle informací z Evropské Komise DG ENV a JRC využity při tvorbě Implementačního plánu SEIS 2011-2020, na kterém Komise v roce 2011 intenzivně pracuje.