SENSE

Pro vizualizaci národní části na webu SOERu 2010 - tzv. části C, kterou připravují členské a spolupracující země EEA - se 13 z těcho zemí (včetně České republiky) rozhodlo použít tzv.SENSE přístup ( Shared European National State of the Environment), kdy část C webu SOERu 2010 je automaticky updatován informacemi a daty z národních webů o stavu životního prostředí těchto států. 

SOER 2010 je pravidelná 5 - letá zprávu o stavu a výhledech životního prostředí v Evropě SOER (European Environment State and Outlook Report), jejíž plné znění je prezentováno pouze na webu www.eea.europa.eu/soer

Pro SOER 2015 již EEA plánuje úplní zapojení členských (32) a spolupracujících zemí (6) do projektu SENSE.

Projektový plán projektu SENSE je možno vidět zde.

Prezentace o SENSE projektu a jeho řešení v rámci České republiky je možno vidět zde.