Potřebujeme SEIS?

 

Včasné, spolehlivé a relevantní informace ohledně stavu životního prostředí jsou zcela nezbytné pro efektivní tvorbu politik na všech úrovních. Tvůrci politik a veřejnost potřebují včas vědět jak se mění klima, jak příroda reaguje na znečištění a změnu využití půdy a zda ? li jsou zavedená politická opatření účinná. Tyto informace by měli být přístupné a v takové formě, aby každý mohl porozumět tomu, jaké změny a s jakými následky pro životní prostředí v současné době probíhají.

Potřeba sdílených environmentálních informací

Více než 70 z několika stovek předpisů platné environmentální legislativy v Evropské Unii ukládá členským zemím povinnost reportovat specifické environmentální ukazatele v rámci svého vlastního území. Velké množství environmentálních dat je tak shromažďováno na různých úrovních veřejné správy v celé EU.

Tyto informace jsou užívány k analýze trendů a tlaků na životní prostředí a jsou tak zcela zásadní v sestavování politik životního prostředí, nebo hodnocení zda ? li aktuální politika životního prostředí je řádně implementována.

V současnosti však nejsou tyto cenné informace včas dostupné, často navíc nejsou ve formátu, kterému by političtí činitelé a veřejnost snadno porozuměli a mohli je tak jednoduše využívat. Je to způsobeno řadou překážek zákonného, finančního, technického nebo procesního charakteru.

Graf č.1. Současný roztříštěný reportingový systém

K efektivnějšímu nakládání se sebranými  informacemi o životním prostředí a k lepší komunikaci Evropská Komise navrhuje vytvoření Evropského sdíleného systému informací o životním prostředí ? SEIS.

 

 

 

 

Graf č. 2: Až bude SEIS existovat, všichni ´hráči´mohou efektivně sdílet informace skrz tzv. sdílené oblasti ( shared area).


Klíč:

Eurostat = Evropský statistický úřad

EC = Evropská Komise

EEA = Evropská agentura pro životní prostředí

OECD = Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci

UNEP = Program OSN na ochranu životního prostředí

UNECE = Evropská hospodářská komise

Využití výhod, které nabízejí moderní technologie

SEIS využije výhod, které poskytují moderní komunikační technologie, aby byl do praxe uveden základní princip: "monitorovat jednou a zajistit včasné a mnohoúčelové využití." To umožní, aby političtí činitelé měly potřebné informace k dispozici včas a mohli o ně opřít svá okamžitá rozhodnutí. Zkušenosti s lesními požáry, povodněmi a suchem ukázali, jak velký význam mají včasně dodané informace v době výjimečného stavu. SEIS navíc umožní aby bylo možné environmentální data bezproblémově kombinovat s informacemi z jiných zdrojů a bylo tak možné vytvářet tématicky a sektorově průřezové analýzy, nezbytné pro environmentální politiku EU. Na příklad: vliv znečištění ovzduší na zdraví obyvatel může být hodnocen pouze v případě, že statistiky kvality ovzduší a zdravotní statistikypro příslušné regiony nebo geografické oblasti jsou k dispozici současně a mohou být společně analyzovány.